Koncepcja zagospodarowania przestrzennego Skweru im. Jana Pawła II w Nasielsku

Główną ideą koncepcji było stworzenie przyjaznej przestrzeni miejskiej w centrum miasta poprzez przywrócenie funkcjonalności skweru i nadanie mu estetycznego wyglądu. W tym celu przeanalizowano szereg czynników takich jak: struktura funkcjonalna, powiązanie z terenami sąsiadującymi, istniejąca i proponowana roślinność, rozwiązania komunikacyjne oraz elementy przestrzenne. Pozwoliło to na zaproponowanie koncepcji odpowiadającej oczekiwaniom zamawiającego, aby centrum miasta spełniało standardy funkcjonalności miejskiej.

Koncepcja zagospodarowania przestrzennego Skweru im. Jana Pawła II w Nasielsku

Podział funkcjonalno-przestrzenny obejmował strefę parkingową, reprezentacyjną, komunikacyjną, wypoczynkową (sensoryczną) oraz gastronomiczną. W centralnym punkcie skweru usytuowany jest pomnik Jana Pawła II oraz fontanna posadzkowa. Jest to najbardziej eksponowana część skweru stworzona na wzór placu miejskiego. Plac stanowi otwarcie na pozostałe strefy, eksponuje pomnik i może być miejscem ważnych uroczystości. Fontannę zaprojektowano w formie szerokiej alejki spacerowej prowadzącej do pomnika. Stanowi ona bardzo nowoczesny i reprezentacyjny element skweru.