Koncepcja zagospodarowania funkcjonalno-przestrzennego parku miejskiego przy ul. Kościuszki w Nasielsku.

Głównym celem koncepcji było uzyskanie funkcjonalnej i estetycznej przestrzeni oraz podniesienie jakości przestrzennej parku. W tym celu przeanalizowano szereg czynników takich jak: struktura funkcjonalna, powiązanie z terenami sąsiadującymi, istniejąca i proponowana roślinność, rozwiązania komunikacyjne oraz elementy przestrzenne. Szczególna uwaga skupiła się na tym, aby stworzyć nową aranżację zieleni oraz wprowadzić nowoczesne elementy małej architektury.

Teren objęty koncepcją posiada różnice w wysokości terenu – w koncepcji uwzględniono potrzeby osób niepełnosprawnych oraz starszych, przez co zadbano o dostępność parku dla wszystkich mieszkańców. Stworzono przyjazną przestrzeń miejską o estetycznym wyglądzie. Zaproponowane rozwiązania techniczne i materiałowe znacznie poprawiają komfort
i bezpieczeństwo mieszkańców.

Park podzielono na kilka stref – spacerowo-rekreacyjną, reprezentacyjną, parkingową oraz ekspozycyjno-wypoczynkową.

 Urozmaicona sieć ścieżek oraz plac z fontanną zapewniają funkcjonalne połączenie ze wszystkimi strefami skweru. Rozmieszczenie ciągów komunikacyjnych stanowi dobre powiązanie z obszarami przyległymi do parku. Zachowanie parkowego charakteru miejsca zaprasza mieszkańców do rekreacji. Wprowadzone nowoczesne elementy małej architektury dostosowane są do potrzeb użytkowników, a oświetlenie nadaje uroku alejkom i zwiększa poczucie bezpieczeństwa o zmroku.

W centralnym punkcie parku znajduje się fontanna oraz pomnik pamięci poległych żołnierzy. Pomnik został wyeksponowany poprzez biało-czerwone nasadzenia, które też dodają powagi miejscu prostą i elegancką formą. Fontanna posadzkowa z oświetleniem nadaje parkowi atrakcyjnego wyglądu, również nocą.

Przestrzeń ekspozycyjna doskonale wiąże się z projektowanym budynkiem kina „NIVA”. Jest to otwarta przestrzeń pomiędzy parkiem
a kinem służąca tymczasowym wystawom oraz spotkaniom. Wyposażona jest w stoliki i krzesła, stojak na rowery oraz niezbędne elementy małej architektury jak ławki, kosze na śmieci oraz lampy. 

i bezpieczeństwo mieszkańców.